0

Banner

Banner


 ป้ายแบนเนอร์ (Banner Signage) คือป้ายที่มีลักษณะ ไวนิล เป็นผ้าใบหรือไวนิลผืนใหญ่ขึงอยู่บนโครงไม้หรือโครงเหล็กขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่นิยมทำเป็นป้ายหน้าอาคาร หน้าโครงการ หุ้มตึก หรือแม้กระทั่งติดตามถนนหนทาง ซึ่งจะสังเกตได้ง่ายหากพบเห็นคือ จะเป็นลักษณะของป้ายแนวนอนติดตั้งตามจุดสำคัญต่างๆเพื่อให้ผู้คนพบเห็นได้ง่าย สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ๆนิยมทำป้ายแบนเนอร์ทอดยาวไปตลอดแนวโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าจะมีการก่อสร้าง ณ จุดตรงนี้ เพื่อดึงดูดและสร้างฐานลูกค้าไว้ล่วงหน้านั่นเอง ป้ายแบนเนอร์เหมาะสำหรับธุรกิจที่เน้นการโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรดาห้างสรรพสินค้าหรือโครงการบ้านจัดสรรค์ต่างๆ ป้ายแบนเนอร์จะมีลักษณะคล้ายกับป้ายบิลบอร์ด ในด้านการที่เป็นป้ายแนวราบเหมือนกัน แต่ป้ายบิลบอร์ดนิยมเรียกสำหรับป้ายที่มีโครงสร้างเป็นเสาสูงและมีขนาดใหญ่ ป้ายอิงค์เจ็ท
SKU
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
120 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน